ระบบกระจายเสียงไร้สาย สำหรับประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ด้วยเสียง จากหน่วยงานราชการ/เอกชน ถึงประชาชน/สมาชิกโดยตรง สะดวก ง่าย รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย กระจายเสียงผ่านลำโพงที่ติดตั้ง หรือรับฟังผ่านเครื่องโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ได้ทุกที่

ประสิทธิภาพสูงสุด ในยุคการใช้ชีวิตแบบไม่ยึดติดอยู่กับที่ (Mobile) รองรับการฟังเสียงประกาศด้วยโทรศัพท์(สมาร์ทโฟน) สะดวก ส่งตรงถึงประชาชน/สมาชิก แม้ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ รองรับการแจ้งเตือนในไลน์กลุ่มเมื่อมีการกระจายเสียง/หยุดกระจายเสียงจากหน่วยงานอัตโนมัติ และยังช่วยแก้ปัญหาเรื่องเสียงดังรบกวนจากลำโพงเมื่อมีการประกาศ/กระจายเสียง ข่าวสารที่ ไม่สำคัญ ไม่จำเป็นในเวลาพักผ่อนของประชาชนบางกลุ่ม บางคน ได้

ระบบกระจายเสียงไร้สาย ติดตั้ง และใช้งานง่าย หมดปัญหาสายขาด เหมาะกับทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ไม่มีการรบกวนกันของสัญญาณคลื่นวิทยุ ทำงานได้แม่นยำ คุณภาพเสียงดีกว่าระบบเดิม ไม่มีขีดจำกัดเรื่องระยะทาง เหมาะกับเมืองอัจฉริยะ (Smart City) อย่างยิ่ง รองรับการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ตรวจจับ iot ต่างๆ เช่น PM2.5 เป็นต้น คุ้มค่าในการลงทุน ประหยัดงบประมาณ ติดตั้งครั้งเดียว สามารถใช้ประโยชน์ ได้หลายหน่วยงาน เช่นผู้ว่าฯ ,นายอำเภอ, นายก ทต. ,ผู้ใหญ่บ้าน สามารถเลือกประกาศออกไปที่ลำโพงในพื้นที่ของหมู่บ้านได้โดยตรง

ได้รับข่าวสารตรงจากหน่วยงาน หมดปัญหา ข่าวสารที่เป็นเท็จ หรือบิดเบือนไปจากข้อเท็จจริง (เฟกนิวส์)

ประชาชนไม่พลาดข่าวสารที่สำคัญอีกต่อไป

นายออดิโอ ให้บริการด้าน ระบบเสียงตามสาย/ระบบเสียงไร้สาย โดยเฉพาะ

สอบถามรายละเอียด 0863175577 / 0896080077 รับสมัครตัวแทนจำหน่าย ทั่วประเทศ


ระบบเสียงไร้สาย/ระบบเสียงตามสาย /หอกระจายข่าวไร้สาย/ระบบเสียงผ่านอินเตอร์เน็ต


รับปรึกษา ออกแบบ จำหน่าย ติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบเสียงตามสาย เสียงไร้สาย หมู่บ้าน เทศบาล อบต และหน่วยงานทั่วไป


โครงการหอกระจายข่าวหมู่บ้าน ระบบประชาสัมพันชนิดไร้สาย เครื่องกระจายข่าวชนิดไร้สาย ระบบกระจายเสียงไร้สาย เครื่องกระจายข่าวไร้สาย เครื่องกระจายเสียงไร้สาย ระบบเสียงประชาสัมพันธ์ชนิดไอพี เสียงตามสายแบบไร้สาย เครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย หอกระจายข่าวไร้สาย

เครื่องรับ-ส่งสัญญาณไร้สาย ระบบกระจายเสียงไร้สาย IP Network