ระบบเสียงไร้สาย สำหรับเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเฉพาะ

ตามนโยบาย Thailand 4.0

รับฟังเสียงประกาศได้หลายช่องทาง สะดวก ชัดเจน

โทร 0863175577/0896080077


ระบบเสียงไร้สาย/ระบบเสียงตามสาย /หอกระจายข่าวไร้สาย/ระบบเสียงผ่านอินเตอร์เน็ต


รับปรึกษา ออกแบบ จำหน่าย ติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบเสียงตามสาย เสียงไร้สาย หมู่บ้าน เทศบาล อบต และหน่วยงานทั่วไป


โครงการหอกระจายข่าวหมู่บ้าน ระบบประชาสัมพันชนิดไร้สาย เครื่องกระจายข่าวชนิดไร้สาย ระบบกระจายเสียงไร้สาย เครื่องกระจายข่าวไร้สาย เครื่องกระจายเสียงไร้สาย ระบบเสียงประชาสัมพันธ์ชนิดไอพี เสียงตามสายแบบไร้สาย เครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย หอกระจายข่าวไร้สาย

เครื่องรับ-ส่งสัญญาณไร้สาย ระบบกระจายเสียงไร้สาย IP Network